It works! Or just seems to work...

Zadania ze struktur